„Ајде да дизајнираме“ со Александар графичко студио

1303

Александар графичко студио е докажана компанија со многу успешни проекти и со многу задоволни клиенти зад себе. Изработува врвни дизајни во областа на Веб дизајнГрафички дизајнВидео продукција (рекламни видеа, кратки филмови и видеоанимации) и Дигиталенмаркетинг.  Една од ретките Македонски компании која успешно се  пенетрираше на странскиот пазар исто како и на Македонскиот, но притоа цените останаа во склоп на Македонскиот стандард.

Услуги кои ги нудат во областа на вебдизајнот:

 • Професионални веб страници за компанија (со прекрасна графика, галерија со производи што ги нуди компанијата и сите детални информации за истата.
 •  Веб страници со одредени функционалност ишто клиентот ќе ги посака.
 •  Веб страници за споделување вести или било каков тип на содржина.
 •  Лични, блог или пак портфолио вебстраници.
 •  Веб страници за продажба со веб – продавница за било какви производи клиентот и да посака да може да продава.
 •  Информативни форуми.
 •  Веб страници за  аукции.

Сите вебстраници кои ги креираат се максимално респонсивни и адаптибилни на сите уреди. Брзината е беспрекорна, а оптимизацијата на веб страниците кои ги креираат е одлична!

Услуги кои ги нудат во областа на графичкиотдизајн:

 

 • Изработка од секаков вид на слики
 • Обработка на секаков вид на слики, без разлика во кој формат се.
 • Манипулација на фотографии од секаков карактер.
 • Изработка на секаков вид на дипломи, сертификати, пофалници или било каков тип на документи.
 • Креирање графика по нарачка за вебстраници, реклами, социјални мрежи итн.
 • Ретуширање на стари или пак нови фотографии.
 • Колоризирање и репарирањенастари (црнобели) и оштетенифотографии
 • Креирањебанери, рекламнипостери, флаери.
 • Ретуширање на модели и корегирање на модни детали.
 • Креирање на бизнис брошури, каталози и ценовници.
 • Креирање на професионални логоа целосно по вкус на клиентите.
 • Креирање на визит – бизнискартички.

 

Услуги кои ги нудат во областа на видеопродукција:

 • Креирање на кратки видео филмови
 • Креирање на видео реклами
 • Креирање на видео анимации
 • Креирање на гифови
 • Едитирање и корегирање на видео содржина
 • Креирање на видеа наменети за социјални медиуми
 • Креирање на анимирани логоа, фигури, слики

Дигиталниотмаркетинг е истотакаделодуслугитекоигинудат и тоагоработатодлично! Водење и креирањенасоцијалнимрежи, пенетрирањенапазарот и станувањесериозенконкурент.

Ретко е да се забележи Македонска компанија со толкав ентузијазам, енергија и големпросперитет. Се водат според светските стандарди и се во тек со сите модни креации во областана веб дизајнот, графичкиот дизајн и рекламните видеа. Посетете ги и уверете се дека Македонскио професионалци од светски ранг сепак постојат. www.graphicdesign.mk